BUSINVEST

Holder til i den nordlige delen av Polen. De bygger på MB Vito / V-klasse, Sprinter 3 og 5-serie.
Kjøretøyene de leverer er fra 4 og opp til 23 seter.
Businvest er gode på design, og har et godt øye for detaljer og gode løsninger i enhver buss de bygger.